Čikāgas latviešu biedrības adrese:
4146 N. Elston Ave.
Chicago, IL 60618-1828

Tālrunis: 1-773-588-2085
E-pasts:
ChicagoLatvianAssociation@gmail.com

Nams:
Reinis Kalnājs, nama pārvaldnieks
Tālrunis: 1-773-343-7599
E-pasts:
ChicagoLatvianAssociation@gmail.com


 

Mašīnu novietošana/autostāvvieta
Mašīnas var novietot uz Elston Ave. (par maksu) vai sānielās ap namu (bez maksas). Dažiem lielākiem sarīkojumiem varam piedāvāt autostāvvietas pie Hollerbach Funeral Home, 4022-36 N. Elston Ave. Lūdzu skat. attiecīgo sarīkojuma sludinājumu!