Biblioteka
Kad Čikāgas latviešu biedrība iekārtojās savā namā, sākās arī grāmatu vākšana.  Bibliotekas sākuma inventārs sastāvēja no grāmatām, kuras bija izdotas pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā un agrāk.  Gadu mijā, inventārs tika papildināts ar gandrīz visām ārpus Latvijas izdotām grāmatām.  Grāmatu skaits pašreiz sasniedz tuvu pie 8,000 eksemplāriem.  Pēdējos pāris gados, biblioteka ir arī ziedojusi trimdā izdotas grāmatas un visvisādus latviešu organizāciju izdevumus Latvijas Nacionālai Bibliotekai, lai papildinātu tās trimdas literatūras krājumu.

Biblioteku uzsākot, Hugo Riekstiņš rakstīja par tās nozīmību: “Trimdā latviešu grāmatai nāk klāt jauns svarīgs uzdevums - trimdas grāmata ir visā pasaulē izkaisītas latviešu saujiņas vienotāja.  Grāmata trimdā… ir sarkanbalt-sarkana dzija, kas saista un vieno mūsu tautiešus, tā ir dzija, ar kuru mēs adām mūsu latviskās domas un aužam latvisko garīgo tērpu.”