Māras Erkmanes fonds
Māra Erkmane rosīgi darbojās Latvijas un latviešu labā kā biedribas priekšsēde no 1982. līdz 1996. gadam.  Viņa vadīja biedrību Latvijas neatkarības atgūšanas laikā, kad nams kļuva par bāzi amerikāņu žurnalistiem, kuri no nama ziņoja par Latvijas politisko stāvokli.

1996. gadā pēc Māras aiziešanas aizsaulē tika dibināts „Māras Erkmanes Fonds”, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt latviešu kulturālus pasākumus Čikāgā. Pēdējos gados Māras Erkmanes Fonds ir atbalstījis latviešu lugas, leļļu teātra uzstāšanos, klasiskās un tautas mūzikas koncertus, kora koncertus un citus sarīkojumus un pasākumus.

Aldermanis Michael Wojcik, ar kuru Māra bieži sadarbojās, ierosināja Čikāgas pilsētas valdei nosaukt Hamlin ielu viņas vārdā.

..

 

Ziedojumus Māras Erkmanes Fondam var sūtīt uz sekojošo adresi atzīmējot, ka ziedojums domāts šim fondam.:
Chicago Latvian Association Inc.
PO Box 41
Skokie, IL 60076-0041

The Mara Erkmanis Fund is a not-for-profit 501c(3) organization, and your donation is tax deductible to the extent allowed by law.